- optimerer informationsflowet til borgerne med digitale Expromo LED-byportaler

Byportalerne er et vigtigt medie i kommunens kommunikation til borgerne, da de møder borgene i byrummet med korte og klare budskaber. I løbet af efteråret 2012 åbner Horsens Kommune op for kommercielle reklamer på de otte byportaler.

De otte byportaler er strategisk placeret ved de mest trafikerede indfaldsveje til Horsens. Den strategiske placering af byportalerne betyder, at budskaberne på byportalerne når en stor og bred målgruppen bestående af bilister, cyklister og andre forbipasserende.

Fakta

  • Kunde: Horsens Kommune
  • Placering: Se på Google Maps
  • År: 2012
  • Skærmtype: LED-byportaler
  • Skærmmodel: EXP10e LED-O
  • Skærmstørrelse: 7 x 6.3 m²

Kontakt os